Jímky a nádrže

Předpokladem pro volbu kvalitních nádrží, nebo žump je volba materiálu. Plasty z druhořadého zpracování (regenerátu) jsou zcela nevhodné pro toto využití, neboť výrobce těchto materiálů nezaručuje stoprocentní svařitelnost a pevnostní stálost, což zamená, že se nedají spočítat statické odolnosti těchto nádrží. Tyto nádrže lze rozpoznat pouhým okem neboť je prozradí jejich barva, která je většinou tmavých odstínů (černá, hnědá, tmavě zelená).

Dále se také vyskytují i materiály napěnované či pórovité, které taky nejsou ideální pro svařování a jsou také velmi křehké a lámavé a proto je u těchto produktů třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci. Dále je třeba říci, že tento materiál pouhým okem jen velmi ztěží rozeznáte od klasických materiálů, ale lze jej rozpoznat na hraně řezu, kde jsou viditelné póry.

Dalším důležitý aspektem při výběru jímky či nádrže je samotná konstrukce. Nádrže které jsou navrženy s rovnými částmi jsou vždy náchylnější k deformacím vlivem působení tlaků zeminy a okolních vod. Proto jsou nejlepší navržené nádrže ty, co mají právě těchto rovných ploch co nejméně a ještě mají konické čelo a jsou ovalné, neboť nejlépe odolají.

Pak je zde samotné uložení nádrže. Způsobů uložení je samozřejmě několik. Je zde uložení bez betonáže. Je to velmi jednoduché řešení avšak má svá ale. Může totiž vlivem spodní vody dojít k nadzvednutí či posunutí jímky, což by mohlo mít za násladek odtržení připojených částí. U jímek s rovným dnem určených na vyčerpávaní (vyvážení žumpy) uložených na betonový základ může docházet k protlačování dna spodní nebo povrchovou vodou do nádrže což je největší slabina u nádrží s rovným dnem. Tento způsob je vhodný u nádrží o kterých víme, že nebudou často prázdné či obsahují nějakou technologii jako například ČOV.

Zalitím kotvících patek či nožek, které jsou součástí nádrže do betonu dosáhneme absolutní stability nádrže.

Jímky válcové, přečerpávací šachty

Jedná se o nejlevnější řešení pro akumulaci kapalných látek, které jsou vhodné především do lehčích půd bez výskytu spodní vody. Využití spíše na malé šachtice, jako jsou přečerpávací šachty a šachty pro studniční vrty. Vyráběny dle požadavků zákazníka.

Jímky hranaté

Tyto jímky se ve většině případů používají pokud je nedostatek místa, nebo se jedná o větší objem. Je třeba také počítat s dalším spevňováním a to jak ocel či beton. Mohou se zapustit do země, nebo umístit na zem. Výraběny dle požadavků zákazníka.

Nadzemní jímky, vany a jiné atypické výrobky

Tyto výrobky jsou v největší míře výráběné pro- průmyslové využití konkrétně například pro skladování chemikáliíí, potravinářských produktů či vody. Konstrukce můžou být jak válcové, hranaté či jiných tvarů. Výrobce je opět vyrábí na míru dle potřeb zákazníka.

Dvouplášťové jímky

Tyto jímky se používají v případě pojezdových ploch s extrémní zátěží na nádrž, vnitřní plášť slouží jako nepropustná jímka a venkovní plášť slouží jako ztracené bednění a meziprostor je k tomu opatřem armováním, který se vyplňuje betonem.

Žumpa VNH

Žumpa je vodotěsná bez odtoková nádrž, která slouží ke komulaci odpadních vod a jiných kapalných láte, které chceme zachytit, nebo uskladnit, tím pak zamezíme průsaku splašků do okolní zeminy a spodních vod. Vhodné pro RD i sezónně používané objekty, kde není možnost napojení na veřejnou kanalizaci a kde podmínky vyžadují žumpy. Po zaplnění žumpy je potřeba zajistit vývoz fekálním vozem do centrální ČOV.

Žumpa VNH je vhodná i do těžkých půd s výskytem spodní vody. Jedná se o nejprodávanější typ odpadních jímek pro rodinné domy s patentovanou samonosnou konstrukcí, bez nutnosti obetonování.

Septik se zemním filtrem, nebo biofiltrem

Jedná se takřka o totožnou nádrž jako je žumpa, ale je opatřena přepážkami a odtokem aby docházelo k předčištění a dvěma vstupními vlezy pro přístup do všech komor. Používá se jako první stupeň předčištění a za něj se zařazuje zemní filtr, nebo bio filtr pro dočištění splaškových vod.

Septik funguje jako první stupeň čištění odpadních vod usazováním kalu a hrubých nečistot bez nároku na elektrickou energii. Pro lepší filtraci je většinou rozdělen do tří komor. Předčištěné odpadní vody ze septiku ve většině případů nedosahují takové účinnosti, aby mohl fungovat jako jediný mechanizmus čištění odpadních vod. V tomto případě musí být septik doplněn o další stupeň biologického čištění. V mnoha případech postačí doplnit septik např. o zemní štěrkový filtr. Vhodně navržený septik ve spojení se zemním filtrem je stejně účinný jako správně provozovaná domovní čistírna. Jsou vhodné pro rodinné domy i sezónně užívané objekty, kde není možnost napojení na veřejnou kanalizaci.