Čističky AT

Domovní čističky odpadních vod typové řady AT 6 až AT 50 slouží na čištění splaškových odpadních vod v domácnosti včetně (toalety,koupelny,praček a myček nádobí). Vyčištěnou odpadní vodu je možné vypustit do povrchových, nebo podzemních vod respektive ji využívat na zavlažování trávníků a okrasné zeleně, vypouštění do recipientu. Ve smyslu požadavků evropské normy EN 12566-3 byla domovní čistírna AT podrobená dlouhodobému testu účinnosti čištění, komplexním zkouškám statické odolnosti, vodotěsnosti, trvanlivosti, kontrole rozměrů a přístupnosti. Po ukončení prokázaní shody, vykonání počátečních zkoušek typu a zavedení vnitropodnikové kontroly výroby, vydal výrobce prohlášení o shodě, které je v souladu s legislativou EU. V ČOV AT je použitý dlouhodobě osvědčený systém kontinuálního biologického čištění odpadních vod, s integrovanou akuulací nárazově protékající vody.

Čistírna odpadních vod typu AT s vestavěným retenčním prostorem (akumulační zónou) splňuje nejpřísnější požadavky normy EN 12566-3 a zabezpečuje rovnoměrný chod i při nárazovám vypouštění většího objemu vody. Tím je vyřešen jeden z hlavních problémů u domovních čistíren s vyplavováním aktivovaného kalu z ČOV při každodenním nátoku.

Čistírna odpadních vod funguje jako předčištění, kdy dočištění probíhá v recipientu tj. v přirozeném vodním toku.ČOV tvoří nádrž rozdělena přepážkami na jednotlivé technologické prostory. Čistící efekt je založen na využití technologie nízko-zátěžové aktivace aerobní stabilizací kalu.

Výhody ČOV typu AT

– Skvělá cena a nízké stavební náklady

– Tloušťka stěny pláště nádrže 8mm

– Akumulace nárazově přitékající vody – (technologie VFL, která zabezpečuje vyrovnávání nerovnoměrného nátoku odpadních vod do ČOV v případě vypouštění většího množství vody například (pračka, vana), díky tomu nedochází k vyplavení aktivního kalu a není narušen chod ČOV.

– Tichý bez zápachový chod s jednoduchým provozem

– Bezproblémové použití čistících prostředků v domácnosti

– Nízké provozní náklady

– Příjemný tvar i barva krytu

– Uzamykatelný kryt pro bezpečnost Vašich dětí

– Automatizovaný provoz a údržba